PRIHLASOVANIE

Prihlasovanie na 100MKMK 2019 prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára:

>>>PRIHLASOVACÍ FORMULÁR PRE 100MKMK 2019<<<

Údaje označené s * sú povinné.

Po prihlásení prosím neočakávajte registračný e-mail. Zoznam prihlásených je aktualizovaný cca. každých 5 dní.

 

ŠTARTOVNÉ (do 31.1.2019):

 TRASA A: 42 € (1100 CZK)

TRASA B: 37 € (950 CZK)

TRASA C: 31 € (800 CZK)

 

ZĽAVY:

Všetci účastníci prvého ročníka a Čestní členovia Lazoklubu majú zľavu vo výške 6 (160 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Víťazi hlavnej trasy ( najdlhšej ) v jednotlivých ročníkoch  majú zľavu vo výške 10 € (270 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Účastníci starší ako 65 rokov ( vrátane ) majú zľavu vo výške 15 € (400 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

ÚČTY PRE ÚHRADU ŠTARTOVNÉHO:

SLOVENSKO (FIO BANKA):

ČÍSLO ÚČTU : 2200962414/8330

IBAN : SK42 8330 0000 0022 00962414

SWIFT(BIC) : FIOZSKBA

 

ČESKÁ REPUBLIKA (FIO BANKA):

ČÍSLO ÚČTU: 2200962414/2010

IBAN: SK42 2010 0000 0022 0096 2414

SWIFT(BIC): FIOBCZPP

Do poznámky (správy/referencie platiteľa) treba uviesť meno, priezvisko a zvolenú trasu (A/B/C).

Záujemcovia z iných štátov ako SR a ČR môžu uhradiť štartovný poplatok na mieste štartu, pričom výška štartovného v tomto prípade závisí od dátumu prihlásenia uvedeného na webe.

STORNO ÚČASTI:

V prípade zrušenia účasti do 31.7. 2018 sa účastníkovi vracia štartovné po odpočítaní storno poplatku , ktorý činí 6 €. Je tiež možné prevedenie štartovného poplatku v plnej výške na iného účastníka v termíne do 12.8.2018.

TOPlist